Radionica razvoja digitalnih vještina i usmjeravanja na STEM područja

U suradnji sa A1 Hrvatska organiziramo radionicu razvoja digitalnih vještina i usmjeravanja i inspiriranja učenika na STEM područja!
Sadržaj radionice EquA1ity Tilt usmjeren je primarno na učenice i učenike osnovnih škola, a za cilj ima upoznati ih s problematikom rodne neravnopravnosti s naglaskom na manji broj djevojaka koji se odlučuju educirati u STEM području, inspirirati ih primjerom uspješnih STEMovki te ponuditi aktivnosti koje kod učenika mogu poticati rodno ravnopravne akademske odabire. Učenici će na interaktivan način i na konkretnim primjerima dobiti više informacija o rodnoj ravnopravnosti koji će ih osnažiti i praktično im pomoći u kreiranju plana za svoju akademsku budućnost. Učenici će dobiti radne materijale – letke i radne listiće kojima će moći kreirati svoj obrazovni plan i u budućnosti. Radionica je interaktivna i dinamična, a osmislile su i provode je psihologinje iz naše agencije.
Pri odabiru ciljane publike na umu smo imali prvenstveno 7. i 8. razrede, koji su u razmišljanjima o svojim budućim zanimanjima i odabiru nastavka obrazovanja, no pozivamo i njihove roditelje, kao i sve zainteresirane da nam se pridruže.
Posebna gošća, izv.prof.dr.sc. Ana Sović Kržić primjer je žene uspješne u STEM karijeri i u svom izlaganju opisat će svoj karijerni put, dati novu perspektivu vezano za svoj odabir zanimanja, odgovoriti na eventualna pitanja te vlastitim primjerom inspirirati učenice i učenike.
2023-09-26T15:27:00+00:00