Pravo na pristup informacijama2021-01-31T20:08:51+00:00

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015). Pravo na pristup informacijama Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti. To pravo se odražava kroz obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je sadržana.

DOKUMENTI
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje (PDF)
Zahtjev za pristup informacijama (PDF)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)
Zahtjevi WORD DOC (ZIP ARHIVA)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu