Povijest2017-05-10T10:17:19+00:00

GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD

Knjižnica Ivanić-Grad osnovana je 1877. godine kao Građanska čitaonica te je bila središnja kulturna ustanova u Ivanić-Gradu, istodobno prateći razvitak središnjih ustanova i udruga 60. i 70. godina 19. stoljeća u Hrvatskoj, a koje se šire iz Zagreba kao narodne čitaonice sa svrhom uzdizanja izobrazbe i prosvjete građana ili kao što kažu njena tadašnja pravila „svrha čitaonice je širiti prosvjetu kroz marljivo čitanje časopisah i inih zabavno poučnih spisa i knjiga“ (Pravila, 1877.). 

Odlukom Odjela za unutarnje poslove Kraljevske Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu, čitaonica je otpočela s raznolikom kulturnom djelatnošću. Krajem 19. stoljeća djelatnosti knjižnice se proširuju – organiziraju se priredbe raznolika sadržaja, predavanja i okupljanja. Godine 1925. društvo Građanske čitaonice utemeljuje glumačku družinu i izvodi kazališne predstave, a organizira i mnoštvo javnih predavanja i tribina s različitim temama na kojima su predavači bili ugledni hrvatski intelektualci (Bazala, Basariček, Tučan i dr.). Od 1959. godine knjižnica djeluje u okviru Narodnog sveučilišta preimenovanog 1997. godine u Pučko otvoreno učilište.

Od 2000. godine rad knjižnice je informatiziran umreženjem u sustav ZAKI kojim je knjižnica povezana s Knjižnicama grada Zagreba, čime je uvelike pospješen rad u svim segmentima djelatnosti knjižnice. Svaka godina bilježi povećanje ukupnog broja članova, od čega je velik dio učenika i studenata.