Usluge2022-09-17T08:16:41+00:00

USLUGE GRADSKE KNJIŽNICE

Usluge Knjižnice ograničeno mogu koristiti i osobe (građani Republike Hrvatske i strani državljani) koji nisu članovi…

CJENIK USLUGA RUJAN 2022.

Upis i korištenje građe

Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina prema važećem Cjeniku usluga knjižnice.  Članarina je godišnja i vrijedi 12 mjeseci od dana upisa.Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument (osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, indeks, zdravstvena iskaznica). Usluge Knjižnice ograničeno mogu koristiti i osobe (građani Republike Hrvatske i strani državljani) koji nisu članovi. U tom slučaju građu nije dozvoljeno iznositi izvan prostorija Knjižnice.

SAZNAJ VIŠE

Informacijske usluge

Gradska knjižnica Ivanić-Grad pruža članovima Knjižnice informacijsko-referalne usluge pomažući im u pronalaženju i pretraživanju informacija pri izradi domaćih zadaća, referata, seminara, završnih i diplomskih radova, magisterija kao i drugih informacijskih upita.  Pomoć se odnosi i na pretraživanje knjižničnih kataloga, pomoć pri izradbi bibliografskih popisa na određenu temu, tematska i retrospektivna pretraživanja na određenu temu te edukaciju i pomoć pri načinu korištenja knjižničnog fonda te pretraživanju kataloga. Za pronalaženje i korištenje informacijskih izvora i usluga na usluzi su  knjižničari informatori knjižnice. Usluge opsežnijeg pretraživanja poželjno je zatražiti unaprijed kako bi se što kvalitetnije istražila građa u Knjižnici i dostupne baze podataka.

Međuknjižnična posudba

Knjige potrebne za obrazovanje, znanstveni ili stručni rad korisnici mogu naručiti iz drugih knjižnica putem međuknjižnične posudbe. Međuknjižničnu posudbu možete zatražiti putem e-maila, telefona ili direktno u knjižnici . Korisnici mogu putem međuknjižnične posudbe zatražiti kopije članaka u skladu s propisima o autorskim pravima. Ovako dobivene kopije korisnici zadržavaju kao svoje vlasništvo. Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema stvarnim troškovima. Građa posuđena međuknjižničnom posudbom koristi se samo u studijskim čitaonicama.  Rok posudbe je  15-30 dana, ovisno o uvjetima knjižnice od koje se naručuje građa.

Korištenje računala

Korisnicima mogu koristiti 2 računala u svrhu informativnog, edukativnog ili istraživačkog rada. Rad na računalima i korištenje Interneta naplaćaju se prema Cjeniku usluga knjižnice. Korisnici u prostorima Knjižnice mogu koristiti i osobna prijenosna računala, a Internetu je moguće pristupiti putem bežične mreže. Za spajanje na bežičnu mrežu

SAZNAJ VIŠE