Upis i korištenje građe

Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina prema važećem Cjeniku usluga knjižnice.
Članarina je godišnja i vrijedi 12 mjeseci od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici.
Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument (osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, indeks, zdravstvena iskaznica)

Usluge Knjižnice ograničeno mogu koristiti i osobe (građani Republike Hrvatske i strani državljani) koji nisu članovi.
U tom slučaju građu nije dozvoljeno iznositi izvan prostorija Knjižnice.

Knjižnična građa daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u Knjižnici i u čitaonicama.
Knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice.

Članovi Knjižnice koriste se knjižničnim uslugama samo uz predočenje članske iskaznice i moraju je pri svakom posjetu Knjižnici obvezno pokazati knjižničnom djelatniku.
Članskom iskaznicom može se služiti samo njezin vlasnik.
Iznimno, iskaznicu s tuđim imenom mogu koristiti samo članovi uže obitelji vlasnika iskaznice, po njegovu odobrenju, ako nije u mogućnosti doći osobno.
Izgubljenu iskaznicu član je dužan prijaviti knjižničnom djelatniku, kao i promjenu prebivališta te promjenu ostalih podataka.
Izrada nove iskaznice naplaćuje se prema Cjeniku usluga Knjižnice, osim u slučaju ako se iskaznica zamjenjuje zbog istrošenosti ili promjene podataka.

Za posuđenu knjižničnu gradju korisnik je osobno odgovoran.

Članovi mogu odjednom posuditi 3 knjige, iznimno uz dopuštenje ravnatelja Knjižnice, može se posuditi više knjiga. Također za stručni rad, uz dopuštenje ravnatelja Knjižnice, može se posuditi više knjiga.
Svaki član Knjižnice može posuditi 1 filmski video-DVD.
Djelo u više svezaka smatra se jednom knjigom.

Dopušteni rok posudbe knjiga je 30 dana.
Dopušteni rok posudbe video-DVD-a je 5 dana.
Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili produžiti rok posudbe za 10 dana.

Rok posudbe može se produžiti samo jednom, za samo jednu jedinicu knjižnične građe.
Produženje se obavlja osobno ili telefonom.
Rok posudbe ne može se produžiti ako je knjiga na popisu rezervacija ili ako je već u zakasnini.
Rok posudbe ne može se produžiti za djela koja su na popisu obvezne školske lektire.

Ako se knjižnična građa ne vrati, a rok posudbe ne produži, članovima se naplaćuje zakasnina.
Zakasnina se zaračunava po fizičkoj jedinici knjižnične građe i danu kašnjenja.
Zakasnina se naplaćuje prema važećem Cjeniku usluga Knjižnice.

Ako su korisnicima Knjižnice potrebne knjige koje trenutačno nisu dostupne u Knjižnici (osim školske lektire), mogu ih rezervirati, uz naplatu prema Cjeniku usluga knjižnice.
O prispjeću tražene knjige Knjižnica obavještava korisnika telefonom.
Korisnik može preuzeti i zadužiti traženu knjigu u roku od 3 dana po primitku obavijesti.

Izvan prostora Knjižnice ne posuđuju se rijetke knjige, priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, periodične publikacije i zaštićeni fond.
Knjige i časopisi iz ovih zbirki isključivo se koriste u čitaonici.

U Knjižnici se mogu fotokopirati samo knjige i časopisi iz fonda Knjižnice.
Uslugu fotokopiranja mogu koristiti samo članovi Knjižnice, prema važećem Cjeniku.

Za sve informacije vezane za način i korištenje građe i usluga član se može obratiti dežurnom knjižničaru.
Knjižničar je dužan razriješiti korisnikov zahtjev, odnosno uputiti ga u samostalno razrješenje, dužan je pomoći korisnicima preporukom u izboru literature, uputiti korisnika u služenje knjižnicom, pojedinim odjelima, zbirkama i katalozima.
Član, odnosno korisnik je dužan poštivati upute i upozorenja knjižničnog osoblja.

Članovi su dužni čuvati građu. U slučaju gubitka ili oštećenja građe, članovi su dužni u dogovoru s knjižničarom:
– nabaviti isti naslov ili
– nabaviti odgovarajući jednako vrijedan naslov ili
– platiti stvarnu tržišnu vrijednost knjige

U prostorijama Knjižnice mora vladati red i mir, kako bi se djelatnosti Knjižnice mogle nesmetano odvijati.
Prostorije Knjižnice mogu se koristiti samo za određenu namjenu.

Boravak u čitaoničkom prostoru Dječjeg odjela namijenjen je isključivo djeci.

U prostorima Knjižnice nije dozvoljeno:
– glasno govoriti
– ometati druge članove u njihovom radu
– ometati rad djelatnika Knjižnice
– jesti ili piti
– dovoditi životinje (osim slijepim osobama)
– neprimjereno se ponašati
– fizički oštećivati knjižničnu građu (savijati listove, podcrtavati, dopisivati primjedbe i sl.),
inventar, prostorije, uređaje i drugo
– onečišćavati prostor

Dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala, a korisnik ih je obvezan prijaviti dežurnom informatoru.

U čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice zvono na mobilnim telefonima mora biti isključeno, a razgovor na mobilnim telefonima dopušten je isključivo izvan prostora čitaonica.

Članu koji se ne pridržava odredaba Pravilnika bit će uskraćeno članstvo u Knjižnici, bez prava na povrat članarine.

2017-05-09T12:10:07+00:00